Formy płatności

Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

1. jako przedpłata - klasycznym przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe,

2. jako przedpłata - korzystając z systemu PayU (za pośrednictwem PayU można płacić kartą płatniczą lub przelewem bankowym".

W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą  płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wskazany będzie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.