"Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat" Galileusz