Cześć! Możliwe, że znasz mój głos z kanału YouTube "Pi-stacja Matematyka".

Mówią na mnie Pan Pistacja. Jestem nauczycielem matematyki, YouTuberem, szkoleniowcem
i ... nauczycielem malarstwa. Czy wiesz, że matematyka i sztuka to dwa przenikające się wszechświaty? Dowodem na to jest święta geometria. 

Artyści od setek lat tworzyli piękne obrazy i formy graficzne bazujące na zależnościach geometrycznych. Ja z kolei szukam połączenia między sztuką a liczbą pi. Może mi w tym pomożesz?

Pragnę zaprosić Cię i Twoich uczniów do pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu plastyczno-matematycznego "Epickie Pi". 

Konkurs polega na stworzeniu pracy zawierający symbol liczby pi w co najmniej jednej z trzech kategorii:
I. Rysunek i malarstwo
II. Rzeźba
III. Pozostałe dziedziny wyrazu artystycznego

Za prace UCZNIOWSKIE w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane po trzy nagrody główne:
za I miejsce: karta podarunkowa do salonu EMPIK na kwotę 200 zł;
za II miejsce: karta podarunkowa do salonu EMPIK na kwotę 150 zł; 
za III miejsce: karta podarunkowa do salonu EMPIK na kwotę 100 zł.

Dla nauczycieli-opiekunów nagrodzonych uczniów przewidziano drobne lecz unikalne niespodzianki.

Jesteś nauczycielem/nauczycielką i też lubisz tworzyć?
Weź udział w konkursie specjalnie dla nauczycieli!

Prace stworzone przez belfrów będą oceniane bez podziału na kategorie. 

Dla nauczycieli przewidziano trzy nagrody główne:
za I miejsce: karta podarunkowa do salonu EMPIK na kwotę 200 zł;
za II miejsce: karta podarunkowa do salonu EMPIK na kwotę 150 zł; 
za III miejsce: karta podarunkowa do salonu EMPIK na kwotę 100 zł.

Prace "fizyczne" (rzeźba, obraz, rękodzieło itp.) należy przesłać na adres:
Krzysztof Chojecki
ul. Wąchocka 9
03-934 Warszawa

Prace przygotowane w formie elektronicznej należy wysłać na adres:
chojecki.krzysztof@gmail.com

Prace powinny trafić do organizatora najpóźniej do 3 marca 2022 r.

Wyniki zostaną ogłoszone 14 marca 2022 r. na facebooku:

Krzysztof Chojecki - nauczyciel matematyki


UWAGA: Zgłoszenie musi zawierać wydrukowane i podpisane przez opiekuna ucznia oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. W oświadczeniu znajduje się również klauzula RODO.

Oświadczenie można pobrać klikając poniższy przycisk.

Pobierz oświadczenie

Bez dołączonego oświadczenia praca nie będzie podlegać ocenie.

Co zmotywowało mnie do organizacji takiego konkursu? MARZENIE.
Marzę o stworzeniu muzeum liczby pi. Marzę o pokazywaniu matematyki w zupełnie innym ujęciu, niż zapiski białą kredą na tablicy. Sam tworzę obrazy w oparciu o matematykę. Poniżej artystyczne zdjęcie z mojej pracowni.
Wszystkie zasady konkursu spisałem w regulaminie, który znajdziesz poniżej. 


REGULAMIN KONKURSU "Epickie Pi"

I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Krzysztof Chojecki - Pan Pistacja.

II. Cele Konkursu
1. Łączenie sztuki i matematyki.
2. Popularyzacja liczby pi oraz święta liczby pi.
3. Rozwijanie kreatywności uczniów.
4. Wyławianie artystycznych talentów wśród uczniów.

III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie.
1. W konkursie plastycznym mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych szkół publicznych i niepublicznych oraz nauczyciele.
2. Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach:

Kategoria I: malarstwo i rysunek
Kategoria II: rzeźba
Kategoria III: pozostałe dziedziny wyrazu artystycznego (np. animacja, kolaż, wiersz, itp., czyli wszystko, co nie jest malarstwem i rysunkiem).

3. Uczestnik może przygotować w ramach konkursu maksymalnie trzy prace konkursowe w danej kategorii. 
4. Prace nadesłane na konkurs musza być pracami wykonanymi samodzielnie przez uczniów.
5. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane.
6. Tematem prac jest liczba pi. W każdej pracy musi znaleźć się symbol liczby pi.
7. Zgłoszenie pracy do konkursu wiąże się z dożywotnim przekazaniem pracy organizatorowi. Jedyną prawną możliwością przekazania pracy jest przekazanie praw autorskich majątkowych.
8. Wysyłając prace uczestnik konkursu przekazuje organizatorowi autorskie prawa majątkowe na wszystkie przesłane dzieła.
9. Organizator zobowiązuje się do niesprzedawania prac otrzymanych w wyniku konkursu. 
10. Przesłane prace znajdą się w muzeum liczby pi, które organizator planuje założyć w przyszłości.
11. Prace powinny być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone.
12. Prace należy czytelnie odpisać:

- imię i nazwisko autora pracy oraz klasę,
- kategorię, w której zgłaszana jest praca,
- nazwa i adres szkoły/placówki,
- telefon kontaktowy lub e-maili,
- imię i nazwisko nauczyciela/instruktora/opiekuna pod kierunkiem którego praca została wykonana.

13. Prace "fizyczne" należy nadsyłać do 03.03.2021 na adres: 
Krzysztof Chojecki, Wąchocka 9, 03-934 Warszawa.

Prace elektroniczne należy nadsyłać do 03.03.2021 na adres mailowy:
chojecki.krzysztof@gmail.com.

14. Decyduje data wpływu przesyłki lub data dostarczenia maila.
15. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegać ocenie konkursowej.

IV. Kryteria oceniania i nagrody
1. Organizator konkursu powoła komisję konkursową do 03.03.2022 roku.
2. Organizator konkursu zastrzega, że nie musi podawać składu komisji konkursowej.
3. Komisja konkursowa wyłoni 3 zwycięskie prace w każdej kategorii wśród uczniów i 3 zwycięskie pracy wśród nauczycieli bez podziału na kategorie.

4. Komisja oceni prace pod kątem następujących czynników w skali od 0 do 10 dla każdego czynnika:
- zgodność z tematem,
- oryginalność,
- subiektywny odbiór wizualny.

5. Komisja w poszczególnych kategoriach w konkursie uczniowskim przyzna po trzy nagrody główne.
Kategoria I: rysunek i malarstwo - I miejsce, II miejsce i III miejsce.
Kategoria II: rzeźba - I miejsce, II miejsce i III miejsce.
Kategoria III: pozostałe dziedziny wyrazu artystycznego - I miejsce, II miejsce i III miejsce.

Komisja bez podziału na kategorie w konkursie nauczycielskim przyzna trzy nagrody główne
(I miejsce, II miejsce i III miejsce).

6. Autorzy najlepszych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe (karty podarunkowe do salonów empik o wartościach - I miejsce: 200 zł, II miejsce: 150 zł, III miejsce: 100 zł).
7. Organizator wyśle wygranym karty podarunkowe o odpowiednich wartościach pocztą, kurierem lub drogą elektroniczną.
8. Nauczyciele wszystkich nagrodzonych uczniów otrzymają gadżetów marki Mathletic.
9. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 14.03.2022 na facebook na stronie 
Krzysztof Chojecki - nauczyciel matematyki
V. Partnerzy konkursu
1. Partnerami konkursu są:
- oMatmo

VI. Postanowienia ogólne
1. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zdjęć prac do publikacji i promocji.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i dalszego wykorzystywania prac.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać poprzez kontakt e-mail:
chojecki.krzysztof@gmail.com.